Mēs piedāvājam kautuves projektēšanu, tehnoloģiju, aprīkojumu, transporta sistēmas un kontroles sistēmas, lai ievērotu prasības attiecībā uz kaušanu un uzglabāšanas procesā cūkām, liellopiem un teļiem.